Биоэтика и нооэтика

 • Биоэтика в современной медицине

  [:ru]Запорожан В. Н. Биоэтика в современной медицине / В. Н. Запорожан // Перший національний конгрес з біоетики : матеріали. – К., 2001. – С. 5.[:]

 • Биоэтика в современной медицине. Антология биоэтики

  [:ru]Запорожан В. Н. Биоэтика в современной медицине. Антология биоэтики / В. Н. Запорожан ; за ред. Ю. І. Кундієва. – Львів : БАК, 2003. – 593 с.[:]

 • Стратегія та практика біоетики у наукових дослідженнях

  [:ru]Запорожан В. М. Стратегія та практика біоетики у наукових дослідженнях / В. М. Запорожан, А. И. Гоженко // Етичні проблеми медицини, праці та гігієни довкіля : міжнар. наук. конф. – К., 2003. – С. 9–10.[:]

 • Философские и мировоззренческие основы современного этапа развития биоэтики

  [:ru]Запорожан В. Н. Философские и мировоззренческие основы современного этапа развития биоэтики / В. Н. Запорожан // Другий національній конгрес з біоетики. – К., 2004. – С. 28–30.[:]

 • Биоэтика в XXI столетии : от глобальной биоэтики к нооэтике

  [:ru]Запорожан В. Н. Биоэтика в XXI столетии : от глобальной биоэтики к нооэтике / В. Н. Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2004. – № 2 (4). – С. 3–9.[:]

 • Від біоетики до нооетики

  [:ru]Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В. М. Запорожан // Вісник НАН України. – 2004. – № 12. – С. 22–28.[:]

 • Від біоетики до екоетики

  [:ru]Запорожан В. М. Від біоетики до екоетики / В. М. Запорожан, А. І. Гоженко // Вісник НАН України. – 2004. – № 8. – С. 13–16.[:]

 • Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії

  [:ru]Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2005. – № 1/2(5–6). – С. 3–10.[:]

 • Біоетика : підручник

  [:ru]Запорожан В. М. Біоетика : підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряев. – К. : Здоров'я, 2005. – 288 с.[:]

 • Биоэтика : учебник

  [:ru]Запорожан В. Н. Биоэтика : учебник / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев. – Одеса : ОДМУ, 2005. – 296 с.[:]

Одеський національний медичний університет

офіційний сайт