42 року
викладацької практики

720
наукових праць

100
патентів и авторських посвідчень

Валерій Миколайович Запорожан

Академік НАМН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Валерій Миколайович Запорожан народився 2 березня 1947 року.

Освіта

Закінчив Одеський медичний інститут ім.М.І.Пирогова (нині – Одеський національний медичний університет).

Захистив кандидатську і докторську дисертації.

Кар’єра

Після закінчення інституту працював асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри акушерства і гінекології. Обирався членом-кореспондентом, академіком, членом Президії і віце-президентом (2011–2015 рр.) Національної академії медичних наук України. Президент Асоціації акушерів-гінекологів України.

У 1978 році очолив перший в Україні центр із лікування передпухлинних станів у гінекології. Заснував перші в країні центри сімейного здоров’я та ендоскопічної лазерної хірургії. Валерій Миколайович – засновник і президент Української асоціації ендоскопічної малоінвазивної та лазерної хірургії, віце-президент Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів.

Із 1994-го по 2018-й був ректором Одеського національного медичного університету. Під його керівництвом ОНМедУ став провідним вищим медичним навчальним закладом України і майданчиком для впровадження новітніх навчальних, наукових і лікувальних технологій. Одним із перших у країні виш став членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. Матеріально-технічна база, набута протягом останніх 20 років, дає можливість готувати фахівців міжнародного рівня.

Досягнення

З ініціативи ректора ОНМедУ Валерія Запорожана вперше в Україні створено три університетські клініки, Науковий парк, 27 регіональних лікувально-діагностичних центрів, Інноваційний центр практичної підготовки лікаря, електронна бібліотека, видавничо-поліграфічний комплекс. Одеський медичний університет встановив тісні зв’язки з провідними науковими та лікувальними центрами. Тільки впродовж останніх років укладено 46 угод про співпрацю.

Авторитет Валерія Миколайовича Запорожана зробив ОНМедУ невід’ємною частиною міжнародної екосистеми медичної освіти. Вчені та викладачі університету беруть участь у програмах і проектах разом із колегами з Бельгії, Нідерландів, США, Німеччини, Польщі, Австрії, Великої Британії. Вони вивчають нові освітні та медичні технології, отримують гранти, щорічно проходять стажування в кращих наукових центрах світу. Налагоджено пряме постачання до університету високотехнологічного медичного обладнання. Одеський медуніверситет першим в Україні почав підготовку фахівців для іноземних держав англійською мовою. Сьогодні в ОНМедУ навчаються студенти з 53 країн. Цикли лекцій для них читають всесвітньо відомі вчені – Почесні доктори університету.

Академік Валерій Миколайович Запорожан зробив неоціненний внесок у вирішення актуальних проблем гінекології, генетики, імунології, онкології. У 2001 році за цикл робіт «Нові підходи і технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань» йому присудили премію ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

Одним із перших учений створив генетичну лабораторію і НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини. Впроваджуючи нові технології в клінічну практику, Валерій Миколайович розробляє методи тривалого культивування аутологічних стовбурових клітин і протоколи їх клінічного застосування.

Як учений-універсал Запорожан розробив новий науковий напрям – генетичну медицину. Це суттєво розширило можливості наукового пошуку та розроблення інноваційних молекулярно-генетичних методів діагностики та лікування захворювань. Академік першим у країні розробив і впровадив у клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів. Є ініціатором нового наукового напряму – нооетики.

Наукова діяльність

Академік Валерій Запорожан – основоположник і лідер відомої в країні та за кордоном наукової школи. Під його керівництвом захищено 33 докторські і 74 кандидатські дисертації.

Йому належать понад 720 наукових праць, зокрема 50 монографій, підручників і навчальних посібників, 100 патентів і авторських свідоцтв.

Валерій Запорожан – головний редактор чотирьох наукових журналів: «Одеський медичний журнал», «Інтегративна антропологія. Міжнародний медико-філософський журнал», «Досягнення біології та медицини», «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія». Співредактор міжнародного журналу «China, Journal of Modern Medicine», Президент редакційної колегії журналу «Репродуктивне здоров’я. Східна Європа», член редакційної ради журналу «Сancer Cell International».

Валерій Миколайович є членом Української асоціації клітинної біології, Міжнародної асоціації тканинної інженерії і регенеративної медицини, Європейської асоціації штучних органів, Європейської ради гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, Європейського парламенту з питань біоетики. Член президії Асоціації акушерів-гінекологів Європи.

Нагороди

Обраний почесним доктором 19 зарубіжних університетів, академій, асоціацій, отримав безліч міжнародних нагород, серед них: Президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (1998 рік, США), Велика золота медаль Альберта Швейцера (1999 рік, Польща), Міжнародна медаль Гіппократа (2000 рік, Греція), Почесний знак «Socrataward» (2006 рік, Велика Британія).

За особливі заслуги в розвитку медичної науки і освіти в Україні Валерій Запорожан нагороджений урядовими нагородами. Він повний кавалер ордена «За заслуги» трьох ступенів, відзначений Почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Про персону

Почесний громадянин Одеси.

Сім’я

Одружений, є син.