Досягнення та проблеми ендохірургії в гінекології

Досягнення та проблеми ендохірургії в гінекології / В. М. Запорожан, І. З. Гладчук, Н. М. Рожковська, В. Г. Дубиніна // Від фундаментальних досліджень – до прогрессу в медицині : наук.–практ. конф. з міжнар. участю : матеріали. – Х., 2005. – С. 179–180.