Діагностична цінність змін показників системи протеази–iнгiбiтори у вагітних, страждаючих цукровим діабетом

Запорожан В. М. Діагностична цінність змін показників системи протеази–iнгiбiтори у вагітних, страждаючих цукровим діабетом / В. М. Запорожан, Н. М. Нізова, О. М. Муравська // Тези доповідей Пленуму правління акушерів України. – Донецьк, 1994. – С. 80.