Иван Михайлович Сеченов в Одесса

Запорожан В. Н. Иван Михайлович Сеченов в Одесса / В. Н. Запорожан, К. Г. Васильев // Наук.–практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 175–річчю І. М. Сєченова : тези доп. – Одеса, 2004. – С. 21–23.