Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії

Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна антропологія. – 2005. – № 1/2(5–6). – С. 3–10.