Валерій Запорожан: “Ми повинні зробити все, щоб наш університет був відновлений і знову повернувся в число лідерів медичної освіти України”.

16 січня 2020 року відбулося перше засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету, на якому розглядалося багато питань.

Голова Вченої ради, академік В. М. Запорожан відмітив: «Рік, що наступив, буде дуже напружений. Зараз відбуваються серйозні зміни в законодавчій базі України і, як кажуть, переінженерія всіх систем управління. Ми повинні відповідати віянням нашої країни і зробити все, щоб наш університет був відновлений і знову повернувся в число лідерів медичної освіти України. Доведеться напружитися, але у нас є всі можливості, щоб відновити свій статус».

Також було затверджено проект «Концепції освітньої діяльності Одеського національного медичного університету на 2020−2024 рр.», основного локального нормативного документу, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в університеті відповідно до законодавства України та стандартів вищої освіти.

Введено до структури ОНМедУ структурний підрозділ «Університетська аптека», який забезпечить переддипломну і післядипломну підготовку студентів та підвищить кваліфікацію фармацевтичних працівників за стандартами вищої освіти.

Одноголосно Вченою радою затверджено створення з першого квітня 2020 року підготовчого відділення міжнародного факультету, а також ліміту стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія на весняний семестр 2019/2020 навчального року.

Схвалено реорганізацію наукових підрозділів Одеського національного медичного університету та постановлено створити відділ науково-технічної інформації.

Затверджено план антикорупційних заходів ОНМедУ на 2020 рік.