Валерій Запорожан: Асоціація акушерів-гінекологів України активізує міжнародне партнерство

Асоціація акушерів-гінекологів України (ААГУ) є однією з найпотужніших та найактивніших медичних асоціацій держави. Про це заявив президент Асоціації, академік Національної академії медичних наук України, професор Валерій Запорожан в рамках пленуму з питань акушерства та гінекології, який розпочав роботу в Києві.

«Акушерство та гінекологія одна з найекстремальніших та складних медичних спеціалізацій. Вона зобов’язує лікарів безперервно вчитися, вдосконалювати навички, впроваджувати найсучасніші технології. Асоціація повинна створювати для цього відповідні умови. Тому протягом багатьох років президія підтримує та розвиває зв’язки з провідними міжнародними організаціями», — сказав Валерій Запорожан.

Сьогодні Асоціація представляє інтереси акушерів-гінекологів України в Європейській раді та колегії акушерства і гінекології, Світовій федерації акушерів-гінекологів, Союзі європейських медичних спеціалістів, європейських фахових товариствах. Представники ААГУ спільно з міжнародними партнерам брали участь в розробці Стандартів охорони жіночого здоров’я в Європі, які сьогодні рекомендовані для застосування усіма країнами-учасницями ЄС. Міжнародні протоколи Асоціація адаптує для впровадження в Україні. «Неможливо взяти американський протокол і почати за ним працювати. Тому що не так оснащені наші клініки, немає того обладнання, в нас  ліцензовані інші препарати. Потрібна серйозна професійна робота асоціацій, щоби адаптувати цей стандарт до наших реалій. Лише так пацієнти в Україні зможуть отримувати медичну допомогу дійсно міжнародного рівня», — додав президент ААГУ.

В рамках співпраці з Європейською Радою та Коледжем акушерів і гінекологів (EBCOG) Асоціація взяла участь у розробці та впровадженні загальноєвропейського лікарського іспиту за фахом «Акушерство та гінекологія» з метою стандартизації теоретичних і практичних знань лікарів та спрощення процедури отримання дозволу на практичну діяльність в усіх країнах-членах ЄС.

Молодіжне товариство акушерів та гінекологів України долучилося до Європейської мережі стажерів з акушерства та гінекології. Українські лікарі-інтерни отримують гранти на стажування в європейських клініках. За сприянням Україно-Швейцарської програми «Здоров’я Матері та Дитини» створений Центр симуляційного медичного навчання.

Окремим напрямом діяльності Асоціації залишається підвищення професійного рівня практикуючих лікарів, акушерок, медичних сестер, викладачів та управлінців, а також посилення їхнього соціального захисту. «Українські лікарі прагнуть не лише отримувати гідну зарплату за свій труд, а бути затребуваними в рідній країні, мати можливість реалізувати себе як фахівці, вчитися та опановувати сучасні методи лікування. Це і є наша глобальна мета», — наголосив Валерій Запорожан.