Вплив носійства поліморфних алелів генів ММР1-1607insG,VEGFA/C634G I COL2A1\6846C>A на спайкоутворення після хірургічного лікування у безплідних жінок

Запорожан В.М.,Волянська А.Г.,Гладчук І.З.,Марічереда В.Г.,Петровський Ю.Ю.

УДК 618.13-007.274-089-072.1:615.84:575.174-015.3

Науково-практичний журнал«Одеський медичний журнал»,№5 (151),2015-с.60-63