Новые подходы к диагностике и лечению рака эндометрия

Запорожан В. Н. Новые подходы к диагностике и лечению рака эндометрия / В. Н. Запорожан, Н. Н. Рожковская, И. З. Гладчук // Нові технології в діагностиці та лікуванні хворих на онкогінекологічні захворювання : наук.–практ. конф. : матеріали. – Одеса, 2004. – С. 70–72.