Filozofia wyksztafcenia XXI wieku. Humanitarne aspektu ksztafcenia w wyzszej uczelni medycznej

Filozofia wyksztafcenia XXI wieku. Humanitarne aspektu ksztafcenia w wyzszej uczelni medycznej / V. N. Zaporozhan ; Polska Akademia medycyny // Medycyna u progu XXI wieku. – Warszawa, 1998. – P. 218–221