Досвід впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі акушерства і гінекології №1 Одеського національного медичного університету

Досвід впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі акушерства і гінекології №1 Одеського національного медичного університету / В. М. Запорожан, В. Г. Марічереда, А. Г. Волянська, Є. А. Полякова // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації : матеріали Всеукр. наук. навч.-метод. конф., 12-13 трав. 2011 р., Тернопіль // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 62–63.

В статті висвітлено досвід впровадження методів доказової медицини в лекційний курс та методику практичних занять у лікарів і студентів 4-6 року навчання. Знання результатів рандомізованих досліджень методів лікування розширює кругозір лікаря у його лікарській практиці.

The experience in introduction of evidence-based medicine methods in the lecture course and technique of practical training at doctors and students 4-6 year studying is adduced in the article. The knowledge of results of randomized researches of treatment methods expands and outlook of the doctor in medical practice.