З Днем науки України!

20 травня 2023 року в нашій країні відзначається День науки — професійне свято вчених, наукових співробітників, викладачів і усіх, чия діяльність так чи інакше пов’язана з науковою роботою.

Одеський національний медичний університет за свою більш ніж 120-річну історію став відомим у світі завдяки науковій діяльності та вагомим здобуткам вчених, які вписали золоті сторінки в історію медицини, завоювали авторитет та пошану в багатьох країнах.

В умовах воєнного стану колектив і студенти Одеського національного медичного університету продовжують наукову діяльність.

Кафедрами виконуються 62 ініціативні науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок державного бюджету. Колективи кафедр проводять міжнародні наукові клінічні дослідження, приймають участь у міжнародних наукових програмах, стажуваннях, міжнародному обміні аспірантами, науково-педагогічними працівниками.

В університеті підтверджено дію спеціалізованих вчених рад:

Д 41.600.01 – Патологічна фізіологія, фармакологія, гігієна та профпатологія.

Д 41.600.02 – Акушерство та гінекологія, педіатрія, медична реабілітація.

Захищено 1 докторська дисертація, 6 дисертацій на ступінь доктора філософії, 1 – на ступінь кандидата медичних наук.

В аспірантурі навчаються 69 вітчизняних та 4 іноземних аспірантів, здійснюється підготовка 3 здобувачів ступеню доктора наук та 12 докторів філософії зі штатних співробітників.

Активна публікаційна спроможність наукового складу співробітників: у 2022 році опубліковано 10 монографій, 5 підручників, 5 посібників, 516 статей (з них у виданнях Scopus — 153, WOS — 72).

В цьому навчальному році науковці ОНМедУ прийняли участь в роботі 326 міжнародних конференцій і конгресів, а також в інших наукових форумах.

Завжди активно працювали і нині працюють Студентське наукове товариство та Товариство молодих вчених, на які ми покладаємо великі надії. Працелюбність, справжня зацікавленість темами наукових досліджень дають змогу студентам і молодим вченим брати участь в наукових конференціях у нашому університеті, а також у заходах міжнародного рівня, отримувати грамоти, дипломи та подяки. Щорічна традиційна конференція студентів і молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» є справжнім святом молодої науки та стимулом для подальшого дослідницького пошуку, першими кроками у великий світ медицини.

Дорогі колеги, професори, доценти, аспіранти, студенти! Дуже вдячний вам за відданість своїй справі, невичерпний пошук та збереження всього надбання, що було створено попередніми поколіннями вчених і увійшло в історію.

Бажаю вам миру і чистого неба, спокою та стабільності, здоров’я, натхнення та плідної праці в ім’я нашої держави — України, задля здоров’я та благополуччя кожної людини.