Шановні викладачі та співробітники, дорогі студенти і аспіранти!

Від щирого серця вітаю вас з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!

Минає дуже важкий для України рік, рік війни. Важко працювати і вчитися, коли навкруги біль, сльо­зи та втрати. Важко, але ми змогли. Не все, що запла­новано, стало дійсністю, однак багато що зроблено.

Головне, що ми виконуємо навчальну та науко­ву програму в повному обсязі, зберігаємо високий рівень навчання студентів і підготовки фахівців, на­ближений до світових стандартів. Підтвердженням цього стала міжнародна акредитація Незалежної агенції з акредитації та рейтингу (IAAR) освітніх програм «221 – Стоматологія», «226 – Фармація» та «222 – Медицина» терміном на п’ять років.

Цього року в нашому університеті з метою спеці­алізованого безперервного професійного розвитку лікарів шляхом поглиблення, розширення й оновлен­ня їхніх професійних знань, умінь і навичок або отри­мання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного дос­віду створено Навчально-науковий інститут без­перервної підготовки лікарів.

Як і раніше, поширюється міжнародна співпра­ця: в цьому році укладено меморандуми та угоди про співпрацю з двома університетами Румунії, на­вчальними закладами Іспанії, Албанії, Австрії, Грузії, Литовської Республіки.

Наші викладачі, науковці, аспіранти та студен­ти як завжди беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних освітніх проєктах і програмах: про­ходять стажування, є учасниками вебінарів, тренінгів, наукових форумів та конференцій.

Радує, що збільшилась кількість наукових публі­кацій співробітників у виданнях Scopus/Web of Science і фахових виданнях категорії «Б», і тому Індекс Хірша (Н-індекс) ОНМедУ зріс.

У серпні 2022 року наукове видання університету «Одеський медичний журнал» отримало тримісячну стипен­дію від проєкту «Підтримка українським редколегіям» (SUES — Supporting Ukrainian Editorial Staff). А в жовтні, згідно з рішенням Атестаційної колегії МОН України, на­укове періодичне видання «Одеський медичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за спеціальністю 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія».

Підбиваючи підсумки року, що минає, хочу висловити подяку всім співробітникам і студентам за щоденні зусилля у досягненні високих результатів у роботі та навчанні.

Сподіваюсь, що наступний рік буде мирним, відкриє нам нові перспективи і порадує яскравими подіями.

Щастя вам, дорогі друзі, мира, здоров’я та віри в чудове завтра! Зі святами!