Змiна показникiв iмунiтету та системи протеази–iнгiбiтори пiд впливом низькоенергетичного лазерного опромiнення кровi вагiтних з гестозами

Змiна показникiв iмунiтету та системи протеази–iнгiбiтори пiд впливом низькоенергетичного лазерного опромiнення кровi вагiтних з гестозами / В. М. Запорожан, Н. М. Нізова, О. Г. Друтис [та ін.] // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1994. – № 4. – С. 45–47.