Можливості застосування цитокинів в регенеративній медицині

Можливості застосування цитокинів в регенеративній медицині / В. М. Запорожан, О. Л. Холодкова, Д. М. Пихтєєв, М. М. Перепелюк // ІІ З’їзд Українського товариства клітинної біології, 23–26 жовтня 2007 р., Київ : зб. тез. – К., 2007. – С. 191.